Natur Conwy

Mae gan gwarchodfa natur RSPB wrth yr Aber Conwy golygfeydd ffantastig o Eryri a Chastell Conwy, a chafodd ei adeildwaith gan yr RSPB ar ôl agor y twnnel Conwy.

Mae’n anhygoel y gwarchodfa natur yn agos iawn i’r A55 a thybed faint o weithiau dw i wedi gyrru gerllaw yma heb wybod am y safle.

Mae ‘na lawer o lwybrau trwy’r warchodfa sy’n mynd i ble dw i’n edrych ar y llynnoedd, cyrs ac aber.

O’r cuddfannau gweles i grëyr bach, hwyaid yr eithin a gwyddau. Mi es i am dro ar hyd y llwybrau a gweles i  fwyalchen, ji-binc a thelor y gwerni; hefyd gweision neidr, tegeirianau gwenynen, tegeirianau porffor a llawer o wenyn suo o gwmpas y blodyn yn yr heulwen.

Mae’r pyllau ger yr aber yn darparu bwydo a chlwydo lleoedd wych i hwyaid, adar rhydio a bywyd gwyllt eraill. Hefyd gweles i ferlod gwyllt bwyta’r cyffion gwyrdd ffres yn dod i fyny o pwll bas

.

Mae’r warchodfa natur yn jyst anhygoel. Mae’r golygfeydd yn ysblennydd a lle wych i fynd am dro am ychydig oriau, hefyd mae’r staff yn ddefnyddiol iawn ac yn gyfeillgar.

Dwi’n edrych ymalen at fynd eto yn fuan.