Mae fy amser yn Nant gwrtheyrn

Dwi’n dysgu Cymraeg ers mis Hydref 2012, a dw i wrth fy modd yn dysgu’r iaith. Dwi’n ymarfer darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg ond siarad yr iaith yn fy nosbarth unig. Rôn i’n dymuno bod medrwn i’n trochi fi fy hun yn yr iaith i siarad Cymraeg efo fwy hyder; pan un diwrnod mi enilles i gystadleuaeth efo @LearnCymraeg i ddysgu yn Nant Gwrtheyrn.
Mi weles i gwrs natur yn Nant Gwrtheyrn, a rôn i’n gyffrous. Mi fedrwn i’n cyfuno fy dau hoff bynciau… natur a Cymraeg. Tri diwrnod o ddysgu am natur a siarad Cymraeg… Beth mae cyfuniad- Perffaith!
Daeth mis Mai yn fuan a rôn i’n mynd i Nant Gwrtheyrn o’r diwedd. Dydy hi ddim yn cymryd gormod o amser i yrru a roedd yn hawdd i ffeindio. Mi wnes i stopio am funud yn y maes parcio uchaf yn edrych dros i Yr Eifl cyn i mi yrru y ffordd serth i lawr y bryn coediog i Nant Gwrtheyrn a’r môr. Rôn i’n nerfus am yrru i lawr y ffordd ond doedd‘n ddim yn mor drwg a’r golygfeydd yn wir anhygoel!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Pan gyrhaeddes i rôn i’n cyffrous iawn. Roedd y staff yn gyfeillgar, a fy ystafell yn un o’r hen fwthyn chwarel yn hyfryd iawn. Rôn i’n edrych ymlaen at aros yma a roedd‘n mynd yn ôl yn amser heb signal teledu neu ffôn.

20160502_164130
Yn y prynhawn mi es i am dro o gwmpas y pentre a cherddes i i’r traeth. Mi weles i siglen fraith, clochdar y cerrig a bwncath, a rhannau o’r hen chwarel ithfaen hefyd. Mi eisteddes i ar y traeth yn edrych yr tonnau ac yr olygfa hardd.

20160502_181957
Yn yr nos mi gerddes i yn ôl i’r traeth a mi wnes i fy fideo bach cyntaf o fi siarad Cymraeg; wedyn mi gerddes i yn ôl i’r pentre a gwylio’r machlud a cyn i mi fynd i’r gwely, yn gyffrous am ddechrau y crws natur yn y bore.

20160502_200140

Diwrnod Un nesa yma….

Advertisements

2 Comments

  1. Pingback: My time at Nant Gwrtheyrn – ljaynature

  2. Pingback: Diwrnod Un – ljaynature

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s