Diwrnod Un -Nant Gwrtheyrn

cyrraedd yn y Nant

Mi godes i yn gynnar a cherddes i i’r caffi yn teimlo’n gysglyd a thipyn bach bryderus. Roedd ‘na lawer o fwyd hyfryd ar gyfer brecwast o ffrwythau, iogwrt, sudd a grawnfwyd. Roedd ‘na lawer o fwyd i ddewis.
Roedd ‘na ddysgwyr o lawer o wahanol ardaloedd.  De a Gogledd Cymru, Rhydychen, Caerlŷr ac un dysgwr o Awstralia hefyd.  Roedd pawb yn gyfeillgar a dechreuon ni siarad Cymraeg yn syth
Ar ôl i ni fwyta brecwast gaethon ni fewn 2 grŵp.  Ron i mewn grwp o 5 dysgwyr a thiwtor yn hyfryd.  Yn y dosbarth ar ol i ni gyflwyno ein hunain, dysgon ni’r enwau adar yn Gymraeg.
Roedd y tywydd yn tipyn gwyntog, ond doedd hi ddim yn oer, felly ar ôl ein dosbarth mi aethon ni am dro efo Twm Elias (naturiaethwr) i lawr i’r traeth.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mi welon ni ysgall, garlleg gwyllt (craf y geifr) , briallu ac eithin.  Mi ddysgon ni fod gan lygad ebrill betalau sgleiniog i adlewyrchu’r olau’r haul.  Mae rhawn y caseg yn ddefnyddiol i lanhau potiau fel byd natur Brillo pad.  Hefyd mae llên gwerin yn dweud; pan eithin yn ei flodau, cusan yn eu tymor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mi aethon ni am dro hyd y traeth yn edrych ar gerrig o basalt, gwenithfaen a iasbis.  Mi ddaeth cerrig yma yn Oes yr Iâ.  Mi welon ni bethau o’r hen chwarel a dysgon ni am hanes y pentre.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Roedden ni’n barod i fwyta cinio ar ôl gerdded ar y traeth a roedd y cinio yn flasus iawn.  Mi ges i gawl llysiau, brechdanau, a bara brith.
Yn y prynhawn mi ddysgon ni’r enwau o mamaliaid yn Gymraeg ac am beth gwelon ni ar y traeth yn y bore.  Wedyn, eisteddon ni ar y soffa efo Twm yn gwrando ar straeon mythau a chwedlau o’r Wyddfa, Rhita Gawr a Tre’r Ceiri.
Ar ôl i ni gael cinio hyfryd gwrandawon ni ar fwy straeon o Twm am adar fel tylluanod. Roedd y dylluan yn symbol o lwc dda yn Groeg ac yn cysylltiedig efo’r Duwies Athene.
Roedd hi’n noson dawel hyfryd felly cyn i mi fynd i’r gwely mi es i am dro i lawr i’r traeth chymes i luniau o eitemau golchi i fyny ar y traeth, ac wedyn eisteddes i ar y traeth yn gwylio machlud hyfryd arall.

beach finds

Advertisements

2 Comments

  1. Pingback: Mae fy amser yn Nant gwrtheyrn – ljaynature

  2. Pingback: Day One at Nant gwrtheyrn – ljaynature

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s