Diwrnod 3- fy niwrnod olaf yn Nant Gwrtheyrn

Mi godes i i frecwast am 9 a mi wnes i bacio fy magiau, drist achos roedd fy niwrnod olaf yma.
Am 9.30 mwynheues i fy nghwrs olaf yn y dosbarth.  Mi ddysgon ni’r enwau Cymraeg o goed brodorol ac adolygu.
Am 11.30 aethon ni am dro yn y goedwig efo Twm Elias.  Dwedodd o am y llên gwerin a hanes rhai planhigion.

20160503_203148

Bysedd y Cŵn yn mynd drwy nifer o enwau fel, Ffïon, Bys Coch, Gwniadur Mair, Menyg Ellyllod, Y Gleci Goch, Capiau Tylwyth Teg. Tylwyth Teg wrth eu bodd efo’r blodau, fel y gloÿnnod byw a gwenyn.  Mae’n credu bod os chi’n dymuno’r Tylwyth Teg i wneud cartref yn eich gardd, rhaid i chi dyfu’r planhigion yn eich gardd….Ond, byddwch yn ofalus achos y planhigyn yn gwenwynig!

Fel rad golau artiffisial, brwyn yn cael eu plicio, wedyn sychu ac yna socian mewn braster i wneud gloau brwyn.

Mae’r criafolen yn amddiffyn yn erbyn dewiniaeth a lledrith. Cyn fabanod eu bedyddio darn o griafolen yn cael ei roi yn y crud a haearn o’r tân wrth droed y crud i ddychryn y tylwyth teg.

Llên Gwerin yn dweud- Pan fydd y drain duon yn wyn, hau haidd dydd a nos, a gaeaf caled hir yn Drain Duon Gaeaf.

Yn y coed a gwelson ni frwyn, suran y coed, cen, chwilen y dom, pioden a brân coesgoch hefyd.

20160505_130751.jpg20160505_115816.jpg
Erbyn i ni orffen y daith roedden ni ‘n barod i fwyta cinio, a oedd yn flasus iawn fel arfer.  Wrth i ni fwyta cinio gwrandawon ni ar Twm ddweud mwy o chwedlau a llên gwerin.  Mae’r straeon yn fanatstic a fedrwn i wrando arno fo am oriau.

Mae’r gweithgaredd olaf roedd helfa drysor o gwmpas y pentref i ymarfer beth wedi ni ddysgu yn ystod ein arhosiad.  Roedd’na lawer o hugs a ffarwel.

Mi ddes i ffwrdd o’r lle isio i fynd yn ôl ac yn astudio cwrs arall yno.  Mae’n lle rhyfeddol hardd efo awyrgylch hamddenol hyfryd. Os dach chi’n dysgu Cymraeg wedyn dylai di ddod i Nant Gwrtheyrn achos mae’n lle gwych i ddysgu Cymraeg
Mwynheues i fynd ar y cwrs yno a gobeithio, bydda i’n mynd yn ôl yno eto un diwrnod.

20160502_182337

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s