Nant Gwrtheyrn

Dwi’n dysgu Cymraeg ers mis Hydref 2012, ac dw i wrth fy modd yn dysgu’r iaith. Dwi’n ymarfer darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg ond siarad yr iaith yn fy nosbarth unig. Ron i’n dymuno bod medrwn i’n trochi fi fy hun yn yr iaith i siarad Cymraeg efo fwy hyder; pan un diwrnod mi enilles i gystadleuaeth efo @LearnCymraeg i ddysgu yn Nant Gwrtheyrn.
Mi weles i gwrs natur yn Nant Gwrtheyrn, a ron i’n gyffrous. Mi fedrwn i’n cyfuno fy dau hoff bynciau… natur a Cymraeg. Tri diwrnod o ddysgu am natur a siarad Cymraeg… Beth mae cyfuniad- Perffaith!
Daeth mis Mai yn fuan a ron i’n mynd i Nant Gwrtheyrn o’r diwedd. Dydy hi ddim yn cymryd gormod o amser i yrru ac roedd yn hawdd i ffeindio. Mi wnes i stopio am funud yn y maes parcio uchaf yn edrych dros i Yr Eifl cyn i mi yrru y ffordd serth yn plymio i lawr y bryn coediog i Nant Gwrtheyrn a’r môr. Ron i’n nerfus am yrru i lawr y ffordd ond doedd‘n ddim yn mor drwg a’r golygfeydd yn wir anhygoel!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Pan gyrhaeddes i ron i’n cyffrous iawn. Roedd y staff yn gyfeillgar, ac fy ystafell yn un o’r hen fwthyn chwarel yn hyfryd iawn. Ron i’n edrych ymlaen at arhos yma ac roedd‘n mynd yn ôl yn amser heb signal teledu neu ffôn.

20160502_164130
Yn y prynhawn mi es i am dro o gwmpas y pentre a cherddedes i i’r traeth. Mi weles i siglen fraith, clochdar y cerrig a bwncath, a rhannau o’r hen chwarel ithfaen hefyd. Mi eisteddes i ar y traeth yn edrych yr tonnau ac yr olygfa hardd.

20160502_181957
Yn yr nos mi gerddedes i yn ôl i’r traeth ac mi wnes i fy fideo bach cyntaf o fi siarad Cymraeg; wedyn mi gerddedes i yn ôl i’r pentre a gwylio’r machlud a cyn i mi fynd i’r gwely, yn gyffrous am ddechrau y crws natur yn y bore.

20160502_200140

Advertisements